เนื่องด้วยความผิดพลาดทางการพิมพ์ข้อความในนามบัตร

ทำให้ชื่อ E-Mail ในนามบัตรนั้นผิดนะครับ จึงขอเปลี่ยนจาก

Fate&destiny2009@hotmail.com เป็น fatexdestiny2009@hotmail.com ครับ

ส่วนเบอร์โทรศัพท์ยังเหมือนเดิมนะครับ

ปล.นามบัตรหลังจากนี้ไปจะแก้ไขให้ทุกใบแล้วนะครับ

Comment

Comment:

Tweet